نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین نشست شورای آموزش و پرورش اشکذر درسال 95

آخرین نشست شورای آموزش و پرورش اشکذر درسال 95


از اعضای شورا و مدیر پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان تجلیل شد
آخرین نشست شورای آموزش و پرورش اشکذر با تجلیل ازمدیر پژوهش سرای دانش آموزی و اعضای شورا برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر دویست و پانزدهمین نشست شورای آموزش و پرورش که درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید ضمن تجلیل از اعضای شورا به دلیل کسب رتبه ممتاز دربین شوراهای سایر شهرستانها ی استان از مختاری مدیر پژوهش سرای دانش آموزی شهید میردهقان به دلیل شرکت دانش آموزان درمسابقات سراسری مدکاپ علم و صنعت در تهران و کسب رتبه دوم تقدیر شد.