نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی راهیان نور دانش آموزان دوره متوسطه دوم

اردوی راهیان نور دانش آموزان دوره متوسطه دوم


دانش آموزان دختر متوسطه دور دوم مدارس شهرستان اشکذربه مناطق جنگی جنوب اعزام شدند
دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اشکذر به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر این برنامه اردوئی حدود 110 دانش آموز دختر مدارس  متوسطه دوره دوم با سه دستگاه اتوبوس به مناطق  جنگی جنوب کشور اعزام شدند.