نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی راهیان نور فرهنگیان اشکذر به کردستان

اردوی راهیان نور فرهنگیان اشکذر به کردستان


فرهنگیان شهرستان اشکذر از مناطق دوران دفاع مقدس کردستان بازدید نمودند
فرهنگیان اشکذر به اردوی راهیان نور کردستان ،مریوان ،سقز و بانه اعزام شدند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این دوره اردوئی  که در استان کردستان برگزار گردید همکاران فرهنگی به اتفاق خانواده از مناطق جنگی مریوان ،سقز ،بانه و... که دردوران دفاع مقدس شاهد ایثارگری وابراز رشادتهای فرزندان میهن اسلامی بود دیدن نمودند. بازدید از گنجنامه ،موزه جنگ وغارعلیصدردراستان همدان  از دیگر مکانهای بازدیدی بود که مورد توجه قرار گرفت.