نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون عملکردی معلمان ابتدائی

آزمون عملکردی معلمان ابتدائی


مرحله شهرستانی آزمون عملکردی معلمان دوره ابتدائی شهرستان اشکذردرمحل سالن شهید مختاری این مدیریت برگزار شد.
آزمون عملکردی معلمان آموزش ابتدائی اشکذر درقالب گروه های شش نفره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پررش شهرستان اشکذر در این سری از مسابقات 132 نفر همکاران دوره ابتدائی درقالب 22تیم 6نفره به رقابت در زمینه ارزیابی آموخته های دروس ریاضی ، علوم تجربی وادبیات خود پرداختند

کمالیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان و میرجلیلی رئیس گروه آموزش ابتدائی اداره کل از این آزمون بازدید نمودند.