نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقبال پرشور میهمانان نوروزی از پذیرش و اسکان آموزش و پرورش اشکذر

استقبال پرشور میهمانان نوروزی از پذیرش و اسکان آموزش و پرورش اشکذر


مدارس شهرستان اشکذر میزبان میهمانان نوروزی شد
استقبال میهمانان نوروزی از اسکان درمدارس شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر از روزهای پایانی سال 96 تا تاریخ چهارم فروردین 97 ستاد اسکان این مدیریت پذیرای بیش از 7000 نفر از میهمان نوروزی و اسکان آنها در مدارس این شهرستان و استان بوده است