نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان مسافران نوروزی در مدارس شهرستان اشکذر

اسکان مسافران نوروزی در مدارس شهرستان اشکذر


آمادگی آموزش و پرورش اشکذر جهت اسکان میهمانان نوروزی
بیش از 40 آموزشگاه و 300کلاس درس جهت اسکان میهمانان نوروزی در شهرستان اشکذر تجهیز شده است

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با تمهید مقدمات و تعمیرو تجهیز مدارس شهرستان بیش از 40 آموزشگاه دارای300کلاس درسی از تاریخ 28 اسفند لغایت 13فروردین 98 پذیرائی و اسکان میهمانان نوروزی را به عهده گرفتند