نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اشکذر پایلوت انبارمرکزی و تجهیزات مدارس استان یزد

اشکذر پایلوت انبارمرکزی و تجهیزات مدارس استان یزد


کلانتری : استان یزد در سال های اخیر از مسیر گردشگری به هدف گردشگری تبدیل شده است
کلیه مدارس طرح اسکان استان یزد به سطح الف و ب ارتقا می یابد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در جلسه مدیران مدارس مجری طرح اسکان نوروزی  کلانتری رئیس اداره تعاون و رفاهی اداره کل درسخنانی خواستار برنامه ریزی درراستای تکریم هرچه بیشتر همکاران فرهنگی و میهمانان نوروزی به استان یزد شد ؛ وی با بیان اینکه استان یزد درسال های اخیر ازمسیر گردشگری به قطب گردشگری تبدیل شده تجهیز وتخصیص اعتبارات قابل توجه دراسکان ،ارتقاء کلیه مدارس طرح به سطح الف و ب  وخدمات دهی هرچه بیشتر به همکاران فرهنگی ومیهمانان نوروزی یاد آوری نمود.

 ایشان دربخش دیگری از سخنان خود با توجه به امکانات وسابقه درخشان این شهرستان درخدمات دهی واسکان میهمانان نوروزی، اشکذر را به عنوان پایلوت انبار مرکزی و تجهیزات مدارس شهرستان های استان یزد به جز نواحی یک و دو اعلان نمود.