نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


مدارس شهرستان اشکذردرتاریخ شنبه سوم اسفند 1398 تعطیل اعلان شد
به دنبال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ومشارکت بخش وسیعی از مدارس وهمکاران فرهنگی دراموراجرائی ونظارتی ،کلیه مدارس شهرستان اشکذر درروز شنبه سوم اسفند 98 تعطیل اعلان شد