نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز اردوی تابستانی دانش آموزان به استان چهارمحال بختیاری

با استقبال مدیر آموزش وپرورش شهرستان اشکذربرگزارشد
بااستقبال مدیرآموزش و پرورش اشکذر دانش آموزان این شهرستان به اردوی شهرکرد اعزام شدند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر این برنامه اردوئی فرهنگی ، گردشی  با استقبال پرشورخانواده ها و حضورمدیرآموزش و پرورش شهرستان آغازشد , لازم به ذکر است که در طول دوره 3روزه این اردو از مکان های طبیعی گردشگری و فرهنگی شهر کرد بازدید به عمل می آید.