نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز اردوی تابستانی دانش آموزان به استان چهارمحال بختیاری

آغاز اردوی تابستانی دانش آموزان به استان چهارمحال بختیاری


با استقبال مدیر آموزش وپرورش شهرستان اشکذربرگزارشد
بااستقبال مدیرآموزش و پرورش اشکذر دانش آموزان این شهرستان به اردوی شهرکرد اعزام شدند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر این برنامه اردوئی فرهنگی ، گردشی  با استقبال پرشورخانواده ها و حضورمدیرآموزش و پرورش شهرستان آغازشد , لازم به ذکر است که در طول دوره 3روزه این اردو از مکان های طبیعی گردشگری و فرهنگی شهر کرد بازدید به عمل می آید.