نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز اردوی تابستانی فرهنگیان اشکذر به خوانسار وخمین

آغاز اردوی تابستانی فرهنگیان اشکذر به خوانسار وخمین


اردوی تابستانی وخانوادگی فرهنگیان شهرستان اشکذربه خوانسار آغاز شد
آغاز اردوی تابستانی فرهنگیان اشکذر به خوانسار

بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر این اردو درقالب 12دوره سه روزه  باحضورفرهنگیان وخانواده آنها برگزار می گردد. بازدید از مکانهای فرهنگیٰ  تاریخی  وطبیعت خوانسار گلپایگان وخمین از جمله برنامه های این اردو می باشد.