نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح ساختمان آموزشی مشکات اندیشه

افتتاح ساختمان آموزشی مشکات اندیشه


با حضورمسئولین استان و شهرستان ساختمان آموزشی مدرسه مشکات اندیشه اشکذر به بهره برداری رسید
ساختمان آموزشی مشکات اندیشه درحکیم آباد به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر درروزشکوفه ها وبا حضوررئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل ، امام جمعه،فرماندارودیگر مسئولین شهرستان ساختمان آموزشی تازه تاسیس دبستان غیردولتی مشکات اندیشه با پنج کلاس درس وزیربنای 300مترمربع وهزینه تقریبی 2500000000 ریال به بهره برداری رسید