نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات انجام شده درخصوص آموزش مجازی دانش آموزان یزدی در دوره ابتدایی را تشریح کرد

اقدامات انجام شده درخصوص آموزش مجازی دانش آموزان یزدی در دوره ابتدایی را تشریح کرد


معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش ؛
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اقدامات انجام شده درخصوص آموزش مجازی دانش آموزان یزدی در دوره ابتدایی را تشریح کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " سعیده بهادرزاده " اظهار داشت : جهت آموزش غیرحضوری دانش آموزان یزدی در دوره ابتدایی اقدامات بسیار خوبی توسط مدیران و معلمین مدارس مقطع ابتدایی استان انجام شده است که عمده اقدامات انجام شده در این خصوص را تشکیل جلسات با سرگروههای آموزشی استان ، اختصاص سایت اداره تکنولوژی  به آموزش غیر حضوری و بارگذاری فیلم و پاورهای آموزشی می باشد .

وی استفاده از قابلیت راهبران آموزشی جهت آموزش غیرحضوری در مدارس چند پایه و عشایری و روستایی را نیز عنوان کرد .

بهادرزاده با توجه به دردسترس نبودن فضای مجازی در بعضی روستاها افزود : معلمان در این مناطق با پخش جزوات و سوالات مناسب رون آموزش در روستاها را پیگیری می نمایند .

معاون آموزش ابتدایی در ادامه ضمن تشکر از خانواده های یزدی تاکید داشت در این مدت همراهی آنان روند آموزش را پویا تر می نماید .

آدرس کوتاه