نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد درون مدرسه ای در آموزشگاه های شهرستان اشکذر

المپیاد درون مدرسه ای در آموزشگاه های شهرستان اشکذر


به منظور کشف استعدادهای دانش آموزان و ... برگزار می گردد
آغاز برگزاری المپیاد درون مدرسه ای درسطح مدارس شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذرمراسم افتتاحیه  با حضور مسئولین شهرستان دردبستان علوی نسب برگزارگردید؛ لازم به ذکر است که  المپیادهای درون مدرسه ای  به منظور کشف استعدادها وتشویق دانش آموزان به امر مشارکت درفعالیت های ورزشی در بیش از چهارده آموزشگاه این مدیریت درمقاطع مختلف تحصیلی برگزار می گردد.