نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش و پرورش اشکذر آماده پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی

آموزش و پرورش اشکذر آماده پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی


مدارس و مراکز آموزشی آموزش و پرورش شهرستان اشکذر جهت پذیرائی از میهمانان نوروزی تجهیز شدند
آمادگی آموزش و پرورش شهرستان اشکذر جهت پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر ؛ جلیل رفیعی معاون برنامه ریزی وقائم مقام رئیس ستاد اسکان میهمانان نوروزی با بیان اینکه این مدیریت 41 آموزشگاه درقالب 377 کلاس درس دردرجه بندی الف و ب،28 سالن نمازخانه  ودوخانه معلم جهت پذیرش و پذیرائی از میهمان نوروزی تجهیز نموده است آمادگی این مدیریت را جهت پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی بویژه همکاران محترم فرهنگی بیان کرد.وی زمان پذیرش و ثبت نام را 28 اسفند اعلان نمود