نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای دانش آموزی درسطح مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

انتخابات شورای دانش آموزی درسطح مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد


انتخابات دانش آموزی گامی درجهت مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان
با حضور مسئولین شهرستان انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان اشکذربرگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی این مدیریت نمایندگان خود را جهت شرکت درتصمیم گیری ها و رفع مشکلات مدرسه انتخاب نمودند.

شاه حسینی فرماندار اشکذر، الیاسی مدیر آموزش و پرورش ودیگرمسئولین از روند اجرای این برنامه بازدید نمودند