نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان

انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان


مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان اموزش و پرورش اشکذر برگزارشد
انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردردومین فراخوان صادر شده توسط کانون بازنشستگان این مدیریت که درمحل سالن شهید مختاری برگزارگردید ٰآقایان سیدمحمود اسلامی , سید علی پورهاشمی,محمد علی انجام,علیرضا کامران وحسن حاتمی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره,وآقایان علی اکبرکاظمی ومحمد حسین دهقانی به عنوان علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند ؛ در این برنامه محمود فتوحی به عنوان بازرس  و ولی مزیدی به عنوان عضو علی البدل بازرسی انتخاب شدند؛