نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه پروژه مهر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر

اولین جلسه پروژه مهر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر


با برگزاری نشست شورای معاونین اولین جلسه پروژه مهر این مدیریت رقم خورد
اولین نشست پروژه مهر96 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر این نشست که در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردیدضمن بیان مقدمه و کلیاتی از این پروژه توسط مدیر آموزش و پرورش و معاون آموزشی این مدیریت به اعلان کمیته های چند گانه و وظایف محوله و ابلاغ اعضای آن پرداخته شد