نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین روز مدرسه کلاس اولی ها

اولین روز مدرسه کلاس اولی ها


شکوفه های شهرستان اشکذراولین روز مدرسه خود را گرامی داشتند
شکوفه های شهرستان اشکذر اولین روز مدرسه خود را با حضور مسئولین و والدین گرامی داشتند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذراین برنامه ویژه آشنایی دانش آموزان کلاس اولی با محیط آموزشی همزمان با سراسر کشور درمدارس ابتدائی دوره اول این مدیریت برگزارشد.