نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست شورای آموزش و پرورش اشکذر با دبیری محمد علی الیاسی

اولین نشست شورای آموزش و پرورش اشکذر با دبیری محمد علی الیاسی


قول همیاری و همکاری ادارات و ارگان های شهرستان با مدیریت جدید آموزش و پرورش
اولین نشست شورای آموزش و پرورش اشکذربا حضور الیاسی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر،اولین نشست سال جاری شورای آموزش و پرورش این شهرستان به ریاست شاه حسینی فرماندار وبه دبیری محمد علی الیاسی  مدیر آموزش و پرورش و حضور امام جمعه ، فرماندهی ناحیه مقاومت اشکذر،بخشداروشهردارخضرآباد ، رئیس شورای استان و دیگر اعضا  درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید؛

الیاسی با اعلان برنامه های خود درراستای مرتفع نمودن وکاهش مشکلات آموزشی و تربیتی موجود خواهان همیاری و همفکری همه جانبه سایر ارگانها درراستای پیشبرد اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت شد؛ شاه حسینی فرماندار و رئیس شورای شهرستان ودیگر میهمانان و اعضای شورا آمادگی خود را درحمایت بی شائبه از پیشبرد برنامه های آموزش و پرورش اعلان نمودند.