نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست مدیران دوره ابتدائی مدارس شهرستان اشکذر درسال جاری

اولین نشست مدیران دوره ابتدائی مدارس شهرستان اشکذر درسال جاری


محمد علی الیاسی:همفکری و همکاری تمامی کارکنان درچابک سازی نیروها
نشست سال جاری مدیران دوره ابتدائی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به منظور جمع آوری دیدگاه ها و ارائه نکته نظرات وموارد مورد نظرمدیریت جدید آموزش و پرورش ، اولین نشست سال جاری مدیران دوره ابتدائی درسال جدید درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد.محمد علی الیاسی درسخنانی موارد مورد توجه و اهداف خود را دردوره مدیریت جدید متذکر شد؛ وی پس از استماع نکته نظرات حاضران در جلسه به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخت ؛ایشان چابک سازی نیروها درمجموعه این مدیریت و مدارس را از جمله اهداف خود برشمرد.

در ادامه این جلسه معاونینو کارشناس امتحانات این مدیریت به ارائه برنامه های پایانی سال تحصیلی پرداختند.