نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست کمیته اجرائی طرح جابردر محل دفترکارمعاون آموزشی برگزارشد.

اولین نشست کمیته اجرائی طرح جابردر محل دفترکارمعاون آموزشی برگزارشد.


به منظور زمینه سازی بروز خلاقیت در دانش آموزان ابتدائی برگزارگردید.
نشست تصمیم گیری چگونگی اجرای شایسته طرح جابربن حیان در سطح مدارس ابتدائی شهرستان اشکذربرگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور برنامه ریزی مطلوب برگزاری آموزشگاهی و منطقه ای طرح جابربن حیان نشستی با حضور اعضا در محل دفتر کارمومنی معاون آموزشی این مدیریت برگزارشد.

بررسی نقاط قوت و ضعف دوره های قبل،چگونگی داوری طرح ها و برگزاری نمایشگاه آثار در سطح منطقه از جمله مصوباتی بود که دراین نشست مورد توجه قرارگرفت.

لازم به ذکراست که مرحله منطقه ای این مسابقات در اسفند ماه سال جاری و  باحضوربرگزیدگان سطح شهرستانی دراردیبهشت ماه سال آینده در سطح استانی برگزارمی گردد