نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست کمیته گرامیداشت مقام معلم با حضور مدیر جدید آموزش و پرورش اشکذر

اولین نشست کمیته گرامیداشت مقام معلم با حضور مدیر جدید آموزش و پرورش اشکذر


تکریم مقام معلم به نحو شایسته ای انجام خواهد شد
نشست گرامی داشت مقام معلم دراولین روز کاری مدیر جدید آموزش و پرورش اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در اولین روز کاری محمد علی الیاسی درسمت مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر نشست ویژه تقدیر از زحمات همکاران فرهنگی و گرامیداشت مقام معلم دراتاق کار مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزارشد.

دراین نشست الیاسی با تاکید برضرورت توجه به شان و منزلت معلمی ونزدیک شدن به هفته گرامیداشت مقام معلم خواستار ارائه نظرات وراهکارهای  همکاران در برگزاری هرچه مطلوبتر برنامه های گرامی داشت این مناسبت شد .