نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح سنجش سلامت

بازدید از طرح سنجش سلامت


رئیس اداره آموزش ابتدائی اداره کل از روند اجرای طرج سنجش سلامت کودکان آماده ورود به پایه اول ابتدائی بازدید نمود.
بازدید از روند اجرای طرح سنجش سلامت کودکان بدو ورود به دوره ابتدائی

بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردراین بازدید میرجلیلی رئیس اداره آموزش ابتدائی اداره کل به اتفاق کمالیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان و دیگر همراهان از چگونگی روند اجرای این طرح که دراین دوره درآموزشگاه فاطمه الزهرا رضوانشهر درحال برگزاری است آشنا شدند.

لازم به ذکر است که طبق برنامه زمانبندی صورت گرفته اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان آماده ورود به پایه اول ابتدائی ازتاریخ 95/3/25 لغایت 95/4/05 درآموزشگاه فاطمه الزهرا رضوانشهر،اززمان 95/4/08 لغایت 95/4/15درآموزشگاه نمونه الزهرا رستاق و همچنین ازتاریخ 95/4/23 لغایت 95/5/01 درآموزشگاه شادی اشکذربرگزار می گردد.