نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل و سایر مسئولین استان و شهرستان از ستاد اسکان اشکذر

بازدید مدیرکل و سایر مسئولین استان و شهرستان از ستاد اسکان اشکذر


مسئولین استان و شهرستان از ستاد اسکان و مدارس مجری این طرح بازدید نمودند
مدیر کل و مسئولین استان و شهرستان از چگونگی اسکان میهمانان نوروزی در اشکذر بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر از آغاز طرح اسکان میهمانان نوروزی مدیر کل آموزش و پرورش ، معاون پشتیبانی ،دبیرستاد اسکان استان ، فرماندارشهرستان ، بخشدار و دیگر مسئولین به اتفاق کمالیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان از چگونگی خدمات دهی به مسافرین نوروزی بازدید نمودند