نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین استان و شهرستان از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان اشکذر

بازدید مسئولین استان و شهرستان از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان اشکذر


رئیس اداره تعاون و رفاهی اداره کل ، فرماندارو شهردار اشکذر از ستاد اسکان آموزش و پرورش اشکذربازدید نمودند.
بازدید مسئولین از روند اسکان میهمانان نوروزی دراشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این بازدید که به صورت جداگانه انجام گرفت، کلانتری رئیس اداره تعاون و رفاهی اداره کل ، شاه حسینی فرماندار و جعفری پور شهردار اشکذر به اتفاق کمالیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر از چگونگی پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی بازدید کردند.