نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی اداره کل از اشکذر

بازدید معاون پرورشی اداره کل از اشکذر


معاون پرورشی وفرهنگی مدیر کل به اتفاق همراهان از مدارس شهرستان اشکذر بازدید نمودند
سرداری : کتاب خوانی به انسان لذت می بخشد وفرد کتاب خوان دارای قدرت می شود

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر سرداری معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در بازدید یک روزه ای که به اشکذر داشت در نماز جماعت دانش آموزان آموزشگاه رضوانی شرکت نمود ؛ سرداری درسخنان خود ضمن گرامی داشت هفته بسیج وکتاب و کتاب خوانی ، دانش آموزان را سفارش به اقامه نماز با تدبیر وآن هم در اول وقت نمود . وی دربخش دیگری از سخنان خود به فایده کتاب خوانی برای هرفرد پرداخت و گفت علاوه براینکه اطلاعات وآگاهی فرد باخواندن کتاب زیاد می شود کتاب خوانی به انسان لذت می بخشد و فرد کتاب خوان دارای قدرت می شود ودر هر مجلس با احترام به او برخورد می شود. در پایان گروه های بازدید کننده در جلسه ای با حضور معاون پرورشی مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش اشکذرگزارش گروه های بازدیدی را استماع نموده وبه بررسی موارد مشاهده شده  وارائه راهکارهایی دررفع مشکلات موجود پرداختند