نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه معاون آموزش متوسطه مدیر کل از اشکذر

بازدید یک روزه معاون آموزش متوسطه مدیر کل از اشکذر


زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل از مدارس متوسطه دوراول ودوم بازدید کرد
معاون آموزش متوسطه اداره کل از مدارس متوسطه دور اول و دوم شهرستان بازدید نمود

  به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر دراین دیدار یک روزه محمود زارع معاون آموزش متوسطه مدیر کل و همراهان از مدارس متوسطه دور اول و دوم این شهرستان بازدید نمودند ؛ وی سپس درجمع دبیران متوسطه اول و دوم درمحل کانون خاتم الانبیاء حضور یافته وضمن بیان سخنانی به سئوالات آنها پاسخ دادند.