نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضورمدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر ورئیس اداره دوردوم آموزش ابتدائی اداره کل برگزارشد

با حضورمدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر ورئیس اداره دوردوم آموزش ابتدائی اداره کل برگزارشد


مسابقات علمی عملکردی معلمان ابتدائی این مدیریت برگزارشد
مرحله شهرستانی مسابقات علمی عملکردی معلمان ابتدائی شهرستان اشکذر در در محل تالار یاس رضوانشهر برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور شناخت دانش مهارت و افزایش دقت و سرعت عمل آموزگاران دوره ابتدائی این مدیریت در دروس ریاضی،علوم تجربی و فارسی، مرحله شهرستانی مسابقات علمی عملکردی با حضور33 تیم6 نفره درمحل تالار یاس رضوانشهر برگزارشد؛محمدرضا میرجلیلی رئیس اداره دور دوم آموزش ابتدائی استان و محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش اشکذر از روند برگزاری این مسابقات بازدید نمودند.

لازم به ذکر است که تیم برگزیده در مسابقات مرحله استانی که بعدا اعلان می گردد شرکت می کند.