نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضورمشاورین برجسته استان و شهرستان انتخاب رشته دانش آموزان حائز شرایط شهرستان اشکذر برگزارشد

با حضورمشاورین برجسته استان و شهرستان انتخاب رشته دانش آموزان حائز شرایط شهرستان اشکذر برگزارشد


مدیرآموزش و پرورش از پایگاه های انتخاب رشته این شهرستان بازدید کرد
انتخاب رشته دانش آموزان مدارس شهرستان اشکذر در 6 آموزشگاه متوسطه دوره دوم برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا حضور مشاوران برجسته استان و شهرستان و شرکت بیش از 170 نفر از دانش آموزان حائز شرایط ،انتخاب رشته کنکور سراسری در آموزشگاه های متوسطه دوره دوم این شهرستان برگزارشد.آموزشگاه های امام خمینی ره ،سرگردرئیسی،سالارشهیدان،شهیدبهشتی،نمونه معلم وبرکت از مجریان این برنامه بودند که دردوره زمانی چهارروزه برگزارگردید.