نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضورمعاون سواد آموزی مدیر کل دومین نشست شورای سواد آموزی شهرستان اشکذر برگزارشد

با حضورمعاون سواد آموزی مدیر کل دومین نشست شورای سواد آموزی شهرستان اشکذر برگزارشد


برگزاری دومین نشست شورای سواد آموزی شهرستان اشکذر
نشست سواد آموزی شهرستان درمحل سالن کوثرفرمانداری برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر دومین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان اشکذر با حضور امین الرعایا معاون سواد آموزی مدیر کل ، الیاسی مدیر آموزش و پرورش ، شیبانی معاون فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان در محل سالن کوثر فرمانداری برگزار شد .

مرات امین الرعایا در سخنانی ضمن تشکر و قدردانی از دستگاه هایی که دراین زمینه همکاری داشته اند، رتبه افراد باسواد 10 تا 49 سال شهرستان را 96/8 درصد اعلان کرد که درمیانه جدول استان قرار دارد؛

شیبانی معاون فرماندار اشکذر نیز در سخنان خود از طرح ساماندهی کارگران گلخانه ها  و شناسائی و معرفی افراد بیسواد در چند ماه آینده خبرداد.

ارائه گزارش عملکرد سواد آموزی شهرستان توسط رفیعی کارشناس مربوطه وتایید مصوبات مطرح شده دراین مورد از دیگر برنامه های این نشست بود.