نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با سخنان رئیس اداره دوردوم آموزش ابتدائی اداره کل کارگاه ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدائی شهرستان اشکذربرگزارشد

با سخنان رئیس اداره دوردوم آموزش ابتدائی اداره کل کارگاه ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدائی شهرستان اشکذربرگزارشد


با حضور مدیران و معلمان دوره ابتدائی شهرستان اشکذر برگزارشد
با حضور رئیس اداره دوردوم آموزش ابتدائی اداره کل ومدیرآموزش و پرورش اشکذر درجمع مدیران وآموزگاران شهرستان ،کارگاه ارزشیابی توصیفی به نحو مطلوبی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر به منظور افزایش آگاهی و رشد توانائی آموزگاران مقطع ابتدائی مدارس شهرستان اشکذر با سخنان میرجلیلی رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدائی اداره کل و حضور الیاسی مدیر آموزش و پرورش اشکذر کارگاه ارزشیابی توصیفی در محل سالن اجتماعات آموزشگاه معصومیه اشکذر برگزارشد.

حضور شرکت کنندگان در کارگاه های هم افزائی از دیگر برنامه هائی بود که پس از برگزاری این کارگاه به همت معاونت آموزشی این مدیریت انجام شد.