نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون سراسری سال97 درآموزش و پرورش اشکذر

برگزاری آزمون سراسری سال97 درآموزش و پرورش اشکذر


مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از روند اجرای آزمون سراسری اشکذربازدیدکرد
آزمون سراسری کنکورسال 97 باموفقیت در محل آموزش و پرورش شهرستان اشکذربرگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذرآزمون سراسری امسال با رقابت 503 نفرازدانش آموزان شامل 306نفردختر و 197پسردررشته های علوم انسانی،ریاضی و فنی،هنر،علوم تجربی وزبان های خارجی درمحل سالن های شادروان کاظم اسلامی وشهید محمد حسین مختاری این مدیریت برگزارشد. لازم به ذکر است که درهین برگزاری آزمون مقامات بلندپایه استان ازجمله دانافرمدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ونماینده تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش کشوردراستان یزد به اتفاق الیاسی مدیرآموزش و پرورش ونماینده تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش کشوردراین شهرستان ازروند اجرای این آزمون بازدید نمودند.