نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان

برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان


آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان یزد دردرسالن شادروان اسلامی این مدیریت برگزارشد
رقابت دانش آموزان درآزمون ورودی مدارس استعداد درخشان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این برنامه71 نفر از دانش آموزان پایه ششم این شهرستان که شامل 49 دانش آموز پسرو22نفردختردرمحل سالن شادروان اسلامی این مدیریت شرکت نمودند؛

لازم به ذکر است که محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر از روند برگزاری این آزمون بازدید نمود.