نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی


دانش آموزان به نمایندگان خود در جهت مشارکت دربرنامه ها و رفع مشکلات مدرسه رای دادند
انتخابات دانش آموزی مدارس شهرستان اشکذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این برنامه که با حضور بیش از 4200 دانش آموز درسطح 52 آموزشگاه این شهرستان برگزار گردید دانش آموزان 250 نفر از نمایندگان خود را جهت مشارکت درهرچه بهتر اجرا شدن برنامه های مدرسه ،انعکاس و اجرای خواسته های دانش آموزان انتخاب نمودند