نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم شکوه دانش سواد آموزی شهرستان اشکذربا حضور معاون سواد آموزی مدیرکل

برگزاری مراسم شکوه دانش سواد آموزی شهرستان اشکذربا حضور معاون سواد آموزی مدیرکل


باز گشائی کلاس های سواد آموزی با حضور معاون سواد آموزی مدیرکل
مراسم شکوه دانش ویژه بازگشائی کلاس های سواد آموزی شهرستان در محل دبستان فاطمه الزهرا رضوانشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر مراسمی  به منظور آغاز برنامه های سواد آموزی شهرستان در سال تحصیلی جدید با حضور امین الرعایا معاون سواد آموزی اداره کل ، شرافت رئیس اداره سواد آموزی استان ، محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش اشکذر و همراهان در محل آموزشگاه فاطمه الزهرا رضوانشهر برگزار گردید.

تجلیل از مربیان و سواد آموزان سال تحصیلی گذشته از دیگر برنامه های این روز بود.