نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه توجیهی طرح جابربن حیان

برگزاری کارگاه توجیهی طرح جابربن حیان


جهت پیشبرد اهداف آموزش ابتدائی در زمینه تحقیق و پژوهش برگزار شد
نشست توجیهی عوامل طرح دانش آموزی ، پژوهشی جابربن حیان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پروش شهرستان اشکذراین نشست جهت توجیه مدیران و رابطین مدارس مجری طرح جابربن حیان با حضور ابراهیمی رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار شد. لازم به ذکر است که طرح جابرن حیان جهت پیشبرد اهداف آموزش ابتدائی درزمینه تحقیق و پژوهش درحدود 50 درصد از مدارس ابتدائی شهرستان اشکذراجرا می گردد.