نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه توجیهی طرح جابربن حیان

جهت پیشبرد اهداف آموزش ابتدائی در زمینه تحقیق و پژوهش برگزار شد
نشست توجیهی عوامل طرح دانش آموزی ، پژوهشی جابربن حیان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پروش شهرستان اشکذراین نشست جهت توجیه مدیران و رابطین مدارس مجری طرح جابربن حیان با حضور ابراهیمی رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار شد. لازم به ذکر است که طرح جابرن حیان جهت پیشبرد اهداف آموزش ابتدائی درزمینه تحقیق و پژوهش درحدود 50 درصد از مدارس ابتدائی شهرستان اشکذراجرا می گردد.