نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیستمین مانورسراسری ایمنی و زلزله در دبیرستان حاج حسین دهقانی اشکذربرگزارشد

بیستمین مانورسراسری ایمنی و زلزله در دبیرستان حاج حسین دهقانی اشکذربرگزارشد


به منظور افزایش آگاهی و آماده سازی دانش آموزان دربرابر حوادث غیرمترقبه برگزارشد
مانورسراسری زلزله درسطح مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذرهمزمان با سراسر کشور وبه منظور افزایش آگاهی و آماده سازی دانش آموزان دربرابر وقوع حوادث غیرمترقبه ،با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان و دیگر مسئولین ، بیستمین مانورسراسری ایمنی و زلزله به صورت نمادین در محل دبیرستان دوره اول حاج حسین دهقانی اشکذر برگزار شد.لازم به ذکر است که این برنامه در سایر مدارس شهرستان نیز به نحو مطلوبی برگزارشد.