نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و دومین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد

بیست و دومین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس شهرستان اشکذر برگزارشد


به منظور کسب تجربه و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت جوئی دربین دانش آموزان برگزارشد
همزمان باسراسر کشورو باحضور مسئولین شهرستان بیست و دومین دوره انتخابات شوراهای دانش اموزی در سطح مدارس این مدیریت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور کسب تجربه و آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در فعالیت های اجتماعی ،بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان اشکذر در سطح مدارس سه مقطع تحصیلی دخترانه و پسرانه برگزارشد.

الیاسی مدیرآموزش و پرورش ،پوردهقان معاون فرمانداراشکذر و دیگر مسئولین شهرستان از روند اجرای این برنامه بازدید نمودند.