نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک به مدیریت جدیدآموزش و پرورش اشکذرتوسط مسئول سازمان بسیج فرهنگیان و بسیج دانش آموزی استان یزد

تبریک به مدیریت جدیدآموزش و پرورش اشکذرتوسط مسئول سازمان بسیج فرهنگیان و بسیج دانش آموزی استان یزد


مسئول سازمان بسیج فرهنگیان و بسیج دانش آموزی استان یزد تبریک گفتند
عرض تبریک مسئول سازمان بسیج فرهنگیان یزد وبسیج دانش آموزی استان خدمت الیاسی مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذرحجت الله دهقانپور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان یزد ومحمد اسلامی مسئول بسیج دانش آموزی استان با حضور دردفتر کار الیاسی مدیرآموزش و پرورش این شهرستان ضمن تبریک انتصاب در این سمت آمادگی خود را جهت همراهی وتوسعه همکاری های فی مابین اعلان نمودند.