نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیراز مجریان طرح های پروژه مهر95

تقدیراز مجریان طرح های پروژه مهر95


باحضورمعاون آموزش متوسطه اداره کل اززحمات کادرآموزشگاه سمیه کذاب تجلیل شد
باحضورمعاون آموزش متوسطه اداره کل ازآموزشگاه سمیه کذاب تجلیل شد

بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردرراستای تقدیر وتشکر از مجریان طرح های یازده گانه پروژه مهر95 زارع معاون آموزش متوسطه مدیر کل به اتفاق فلاحتی کارشناس آموزش اداره کل ومومنی معاون آموزشی این مدیریت با حضور درآموزشگاه شبانه روزی سمیه کذاب ضمن دیدار با مدیر و دبیران این آموزشگاه اززحمات آنها تجلیل نمودند. لازم به ذکر است که جشن خانه در مدرسه ازجمله طرح هایی بود که دبیرستان شبانه روزی سمیه در سوم مهر سال تحصیلی جدید مجری آن بوده وموفق به ارائه عملکرد خوبی شده است .