نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکمیل پروژه خیری 12کلاسه شهید محمدحسین غفوری در زرین شهر اشکذرآغاز شد

تکمیل پروژه خیری 12کلاسه شهید محمدحسین غفوری در زرین شهر اشکذرآغاز شد


مدیرآموزش و پرورش شهرستان اشکذر اعلان کرد
با پیگیری صورت گرفته مرحله تکمیل پروژه 12کلاسه شهید غفوری با 1800مترزیربنا آغاز شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذرمحمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش درسخنانی آغاز مرحله تکمیل ساختمان آموزشی شهید محمد حسین غفوری درزرین شهراشکذررا اعلان کرد؛ وی در ادامه افزود با پیگیری های مستمری که دررابطه با نوسازی و تجهیز مدارس شهرستان صورت گرفته مرحله نهائی ساخت مدرسه 12کلاسه شهید غفوری که چند سالیست بخشی از هزینه آن توسط خانواده شهید غفوری تامین گردیده با اعتبار بالغ بر30000000000 ریال از طرف اداره کل نوسازی مدارس استان یزد تکمیل و به لطف خداوند در مهرماه سال 1399به بهره برداری می رسد.