نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره طرح ملی ورزش با خانواده دردبستان مشکات اندیشه اشکذر

جشنواره طرح ملی ورزش با خانواده دردبستان مشکات اندیشه اشکذر


باحضور مسئولین واولیاء دانش آموزان جشنواره طرح ملی ورزش با خانواده برگزارشد.
جشنواره طرح ملی ورزش با خانواده در دبستان دخترانه مشکات اندیشه برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر این برنامه که با حضورکارشناسان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش ،مسئولین شهرستان واولیاء در جمع دانش آموزان پیش دبستانی ودبستان غیر دولتی مشکات اندیشه اشکذر برگزار گردید ،مسابقات و ورزش های گروهی متنوع و مختلف با حضور دانش آموزان و اولیاء آنها برگزار گردیدکه مود توجه حضار قرارگرفت.