نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مسابقات نوجوان خوارزمی در پژوهش سرای دانش آموزی شهید میردهقان برگزارشد

جلسه توجیهی مسابقات نوجوان خوارزمی در پژوهش سرای دانش آموزی شهید میردهقان برگزارشد


به منظور آمادگی دانش آموزان جهت شرکت درمرحله منطقه ای مسابقات برگزارشد
نشست توجیهی جشنواره نوجوان خوارزمی در محل پژوهش سرای دانش آموزی آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور آشنائی دانش آموزان با قوانین و مقررات جشنواره نوجوان خوارزمی و کسب آمادگی لازم دراین مورد این نشست با حضور داوران منطقه ای و دانش آموزان در 5 رشته علوم آزمایشگاهی، زبان خارجه، دست سازه، ادبیات و پژوهش در محل پژوهش سرای دانش آموزی شهید میردهقان این شهرستان برگزار گردید.

لازم به ذکر است که مسابقات مرحله منطقه ای نوجوان خوارزمی با حضور دانش آموزان برگزیده مدارس دررشته های فوق الذکردرهفته آخرماه بهمن سال جاری برگزار می گردد.