نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان اشکذر

جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان اشکذر


اولین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان اشکذر درمحل سالن کوثر فرمانداری برگزارشد.
اولین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان اشکذر درسال جاری

   بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این جلسه که با حضور امین الرعایا معاون سواد آموزی استان ،حاضري رئيس اداره امتحانات و شرافت رئيس اداره نهضت سواد آموزي وكليه اعضاء در محل فرمانداري تشكيل گرديد،پس از خير مقدم معاون فرماندار ومدير آموزش و پرورش ، معاون سوادآموزی مديركل استان ضمن تشكر از اعضاي شورا خواستار همكاري كليه اعضاء در رابطه با جذب حداكثري بيسوادان دستگاه مربوطه ومعرفي آنان به آموزش وپروش شد  درادامه پس ازبحث و تبادل نظر پیرامون دستورکارجلسه تصمیماتی همچون تشکیل جلسه با رابطین دستگاه های عضو ،شوراهای روستائی ودهیاری ها،ارزیابی دستگاه های برتر مرتبط باسواد آموزی وهمچنین بررسی راهکارهای جذب اولیای بی سواد و بیسوادان دستگاه ها گرفته شد.