نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه فصلی آموزش دهندگان سوادآموزی درمحل سالن شهیدمختاری آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد

جلسه فصلی آموزش دهندگان سوادآموزی درمحل سالن شهیدمختاری آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد


باسخنان محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش شهرستان اشکذربرگزارشد
نشست فصلی آموزش دهندگان سواد آموزی شهرستان اشکذر در محل سالن شهید مختاری این مدیریت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر جلسه فصلی آموزش دهندگان سواد آموزی این مدیریت با سخنان محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش و بررسی مسائل مربوط به آموزش دهندگان درمحل سالن شهید مختاری این مدیریت برگزارشد.