نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه معاونت پرورشی اداره کل از مدارس شهرستان اشکذر بازدید کرد

حوزه معاونت پرورشی اداره کل از مدارس شهرستان اشکذر بازدید کرد


به منظور بررسی روند اجرائی طرح های تربیتی در سطح مدارس برگزارشد
دردیدارمعاون پرورشی مدیرکل و تیم همراه به اشکذر ضمن تبادل نظر با همکاران و دانش آموزان از روند اجرائی طرح های پرورشی و فرهنگی مدارس بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر،علی سرداری معاون پرورشی مدیر کل در جمع مدیران ،مشاوران،مربیان و معاونین تربیتی مدارس این شهرستان به اهمیت و جایگاه تربیت دانش آموزان دراین دوره و عزم و اراده همگانی ائم از مدیر،مربی،معلم ،خانواده و سایرعوامل درمرتفع نمودن چالش های تربیتی اشاره نمود؛ وی برداشتن دیواربین تعلیم و تربیت را ضرورتی انکارناپذیر دانسته و خواستار فعال شدن همه همکاران و دانش آموزان درزمینه شناسائی مشکلات و اقدام عملی درجهت برطرف نمودن آنها درسطح مدارس و اجتماع شد؛ایشان شناخت درست مشکلات تربیتی را از جمله مسائلی دانست که میتواند در رفع آنها موثر باشد؛ لازم به ذکر است در بازدید یک روزه حوزه معاونت پرورشی اداره کل ازاین شهرستان، ضمن تبادل نظر با همکاران و دانش آموزان ،طرح ها و برنامه های تربیتی تعدادی ازمدارس شهری و روستائی این شهرستان مورد بررسی قرارگرفت.