نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درگرامیداشت هفته سواد برگزارشد

درگرامیداشت هفته سواد برگزارشد


دیدار سوادآموزان با امام جمعه اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر دراین برنامه سواد آموزان واعضای گروه تحکیم سواد آموزی شهرستان با امام جمعه دیدارکردند .