نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درگرامیداشت هفته سواد برگزارشد

دیدار سوادآموزان با امام جمعه اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر دراین برنامه سواد آموزان واعضای گروه تحکیم سواد آموزی شهرستان با امام جمعه دیدارکردند .