نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره توجیهی آموزشی طرح بوم ،ویژه مدیران متوسطه شهرستان اشکذربرگزارشد

دوره توجیهی آموزشی طرح بوم ،ویژه مدیران متوسطه شهرستان اشکذربرگزارشد


به منظور غنی سازی برنامه درسی مدارس شهرستان اشکذربرگزارشد
طرح بوم به منظور غنی سازی برنامه درسی مدارس شهرستان اشکذربا توجه به محل زندگی دانش آموزان اجرا می شود

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور غنی سازی برنامه درسی مدرسه با توجه به محل اسقرار آموزشگاه ، سکونت دانش آموزان وبوم منطقه ای مدرسه ،مدیران مربوطه برنامه ویژه ای برای دانش آموزان پیش بینی و اجرا می کنند.