نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و چهلمین نشست شورای آموزش و پرورش اشکذر به ریاست قانعیان بخشدارمرکزی برگزارشد

دویست و چهلمین نشست شورای آموزش و پرورش اشکذر به ریاست قانعیان بخشدارمرکزی برگزارشد


تشکر از حضورگسترده مردم شهرستان درجشن چهل سالگی انقلاب
نشست دویست و چهل شورای آموزش و پرورش اشکذربا محوریت برنامه های اسکان نوروزی و کمک به دانش آموزان بی بضاعت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذرنشست دویست و چهل شورای آموزش و پرورش به ریاست قانعیان بخشدارمرکزی وباارئه گزارش برنامه های چهلمین بهارآزادی ،گزارش عملکرد شش ماهه حوزه های معاونت آموزشی و پرورشی ،برنامه ریزی اسکان میهمانان نوروزی و جشن نیکوکاری در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد.

انجام هماهنگی های لازم جهت همکاری سایرارگانها و ادارات در برگزاری مطلوب اسکان میهمانان نوروزی وحمایت مالی از دانش آموزان بی بضاعت از جمله مصوباتی بود که دراین نشست مورد تایید قرارگرفت.