نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و چهل و ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا محوریت پروژه مهر98وبرنامه جشن عاطفه ها برگزارشد.

دویست و چهل و ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا محوریت پروژه مهر98وبرنامه جشن عاطفه ها برگزارشد.


فرماندارشهرستان اشکذر:نگاه ها به آموزش و پرورش تغییرکند
نشست 246شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا محوریت برنامه های پروژه مهر98وکمک به دانش آموزان نیازمند در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش  پرورش شهرستان اشکذر این نشست  درگرامیداشت هفته دولت وبه منظور آمادگی این مدیریت با همکاری سایر ارگان ها جهت رفع مشکلات موجود دربازگشائی مطلوب مدارس به ریاست هادی نسب فرماندارشهرستان و به دبیری محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید

تصمیم گیری پیرامون بازسازی و زیباسازی برخی از آموزشگاه ها،برنامه ریزی جمع آوری نیازها ی دانش آموزان بی بضاعت و همکاری ارگان های مرتبط درمرتفع نمودن این نیاز ها از جمله مصوباتی بود که دراین نشست به تایید اعضا رسید.